Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Trình Dục

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Sách Thần ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thần Quỷ Chi Sách ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Thập Phương Câu Diện ]