Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Trình Phổ

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Hồn Bạo ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thiên Lôi Không Phá ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Kiên Giáp Lợi Binh ]