Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Trương Giác

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Lôi Trận ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Cửu Thiên Cuồng Lôi ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Thiên Công Ngũ Lôi Phủ ]