Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Trương Liêu

Sơ lược về Tướng:

Công: 1035

Thủ: 540

HP: 6525
> Kỹ Năng Thường : [ Triệu Hổ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Nhất Kỵ Đương Thiên ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Dạ Mạc Tập Thiên Quân ]