Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Trương Phi

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Man Nộ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Bạo Ngược Vô Song ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hổ Khiếu Toái Kim Ngâm ]