Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tinh Thái

Sơ lược về tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Thương Vũ ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Phi Hỏa Lưu Tinh ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hồng Tụ Thiêm Hương ]