Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tử Hoảng

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Đoạn Lương ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thiên Quân Trảm Phá ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Nhất Phủ Toái Sơn Hà ]