Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Tư Mã Ý

Sơ lược về Tướng:

Công: 2680

Thủ: 1000

HP: 8140

> Kỹ Năng Thường : [ Quỷ Mưu ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thần Quỷ Kỳ Mưu ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ U Minh Ngục Hắc Viêm ]

> Tuyệt Kỹ Kết Hợp : [ Hồn Sát Phược Hắc Viêm ]