Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Từ Thịnh

Sơ lược về Tướng:

Công: 1215

Thủ: 540

HP: 5400
> Kỹ Năng Thường : [ Tham Lang Phá Quân ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Lôi Hoàng Phách Nhận ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Phách Vương Thiết Kỵ Thương ]