Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Từ Thứ

Sơ lược về Tướng:

Công: 480

Thủ: 180

HP: 1455
> Kỹ Năng Thường : [ Cừu Viện ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hán Thất Cuồng Nãi ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Tường Đồng Vách Sắt ]