Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Văn Sính

Sơ lược về Tướng:

Công: 405

Thủ: 180

HP: 1800
> Kỹ Năng Thường : [ Chấn Địch ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Tiên Phát Chế Địch ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Nghịch Chuyển Càn Khôn ]