Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Văn Xú

Sơ lược về Tướng:

Công: 1035

Thủ: 540

HP: 6525
> Kỹ Năng Thường : [ Nộ Sát ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Cuồng Lang Nộ Hồng ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hàn Băng Bạo Lược Sát ]