Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Viên Thiệu

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Tá Giáp ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Thất Quang Ngư Trận ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Bạo Ngược Thị Huyết Nhận ]