Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Viên Thuật

Sơ lược về Tướng:

Công: 345

Thủ: 180

HP: 2175
> Kỹ Năng Thường : [ Ngụy Đế ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Chỉ Túy Kim Mê ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hồng Tụ Thiêm Hương ]