Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Nhan Lương

Sơ lược về Tướng:

Công: 1035

Thủ: 540

HP: 6525
> Kỹ Năng Thường : [ Quỷ Ngục ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hổ Khu Trùng Kích ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Đồ Long Bạo Tuyệt Sát ]