Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Vu Cấm

Sơ lược về Tướng: 

Công: 480

Thủ: 180

HP: 1455
> Kỹ Năng Thường : [ Tiến Việt ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Bách Vô Cấm Kỵ ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Lẫm Nhật Thần Đao ]