Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Vu Cát

Sơ lược về Tướng: 

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Ám Tế ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Huyễn Hoặc Chi Chú ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Thương Long Băng Sát Trận ]