Quên mật khẩu
Nhân Vật
Trang chủ > Nhân Vật
Bàng Thống

Sơ lược về Tướng:

Công: 1440

Thủ: 540

HP: 4365
> Kỹ Năng Thường : [ Liên Hoàn ]

> Kỹ Năng Nộ : [ Hỏa Phượng Phần Thiên ]

> Kỹ Năng Tổ Hợp : [ Hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn ]