Quên mật khẩu
Sự kiện
Trang chủ > Sự kiện
Sự kiện ra mắt trong game TQQH 12/07/2017

CÁC SỰ KIỆN TRONG GAME TUẦN RA MẮT

 

SỰ KIỆN TĂNG CẤP NHẬN QUÀ

Mô tả sự kiện:

Mỗi khi người chơi lên cấp sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

 

Level đạt Phần Thưởng
4 Kim Nguyên Bảo x50, Thẻ EXP Lam x1, Tiền đồng x2 vạn.
8 Kim Nguyên Bảo x50, Thẻ EXP Lam x1, Tiền đồng x2.5 vạn.
10 Kim Nguyên Bảo x50, Thẻ EXP Lam x1, Tiền đồng x3.5 vạn.
12 Kim Nguyên Bảo x50, Thẻ EXP Lam x1, Tiền đồng x4 vạn.
15 Kim Nguyên Bảo x50, Thẻ EXP Lam x1, Tiền đồng x5 vạn.
18 Kim Nguyên Bảo x50, Thẻ EXP Lam x1, Tiền đồng x5.5 vạn
20 Kim Nguyên Bảo x50, Thẻ EXP Lam x1, Tiền đồng x6.5 vạn
22 Kim Nguyên Bảo x50, Thẻ EXP Lam x1, Tiền đồng x7 vạn
25 Kim Nguyên Bảo x100, Thẻ EXP Tím x1, Tiền đồng x8 vạn
30 Kim Nguyên Bảo x200, Thẻ EXP Tím x1, Tiền đồng x10 vạn
35 Kim Nguyên Bảo x200, Thẻ EXP Tím x1, Tiền đồng x12 vạn
40 Kim Nguyên Bảo x200, Thẻ EXP Tím x1, Tiền đồng x14 vạn
45 Kim Nguyên Bảo x200, Thẻ EXP Cam x1, Tiền đồng x16 vạn
50 Kim Nguyên Bảo x200, Thẻ EXP Cam x1, Tiền đồng x18 vạn
55 Kim Nguyên Bảo x200, Thẻ EXP Cam x2, Tiền đồng x18 vạn
60 Kim Nguyên Bảo x200, Thẻ EXP Cam x3, Tiền đồng x20 vạn
70 Kim Nguyên Bảo x300, Thẻ EXP Cam x4, Tiền đồng x22 vạn
80 Kim Nguyên Bảo x300, Thẻ EXP Cam x5, Tiền đồng x24 vạn
90 Kim Nguyên Bảo x300, Thẻ EXP Cam x5, Tiền đồng x27 vạn
100 Kim Nguyên Bảo x500, Thẻ EXP Cam x5, Tiền đồng x30 vạn
1xx Kim Nguyên Bảo x1000, Thẻ EXP Cam x10, Tiền đồng x50 vạn

 

SỰ KIỆN LIÊN MINH VIP

Mô tả sự kiện:

Căn cứ theo số lượng người nạp VIP trên từng server để phát thưởng cho toàn bộ người chơi trong server đó. Số lượng người nạp VIP càng nhiều, phần thưởng nhận được càng lớn.

 

Chi tiết thưởng:

Số người đạt VIP Phần Thưởng Nhận Được Trong Game
10 Tiền đồng x1 vạn, thẻ EXP Cam x1, Kim Nguyên Bảo x10.
20 Tiền đồng x1.5 vạn, thẻ EXP Cam x1, Đột Phá Đan x20.
30 Tiền đồng x2 vạn, thẻ EXP Cam x1, Đột Phá Đan x30.
50 Tiền đồng x2.5 vạn, thẻ EXP Cam x1, Đột Phá Đan x50.
100 Tiền đồng x3 vạn , Hoàng Kim Bảo Rương x2, KNB x50.
300 Tiền đồng x3.5 vạn, Hoàng Kim Bảo Rương x5, Bồi dưỡng đan x10.
500 Tiền đồng x4 vạn, Hoàng Kim Bảo Rương x2, Bồi dưỡng đan x20.
1000 Tiền đồng x4.5 vạn, Hoàng Kim Bảo Rương x5, Bồi dưỡng đan x30.
1200 Tiền đồng x5 vạn, Kim Phiếu x1, Bồi dưỡng đan x50.
1300 Tiền đồng x6 vạn, Kim Phiếu x1, Kim Nguyên Bảo x1000
1500 Tiền đồng x8 vạn, Kim Phiếu x3, Kim Nguyên Bảo x1500
2000 Tiền đồng x10 vạn, Hộp quà danh tướng, Kim Nguyên Bảo x2000

 

SỰ KIỆN NHẬN QUÀ TRƯỞNG THÀNH:

Mô tả sự kiện: 

Người chơi nạp 1000 KNB tương đương với VIP 4 sẽ nhận lại gấp 7 lần giá trị Kim Nguyên Bảo phản hồi mỗi khi thăng cấp.

Tổng giá trị KNB nhận được là 7000 KNB

Cấp độ Phần thưởng
5 200 Kim Nguyên Bảo
10 200 Kim Nguyên Bảo
20 200 Kim Nguyên Bảo
25 300 Kim Nguyên Bảo
30 300 Kim Nguyên Bảo
35 300 Kim Nguyên Bảo
40 300 Kim Nguyên Bảo
45 400 Kim Nguyên Bảo
50 600 Kim Nguyên Bảo
55 600 Kim Nguyên Bảo
60 800 Kim Nguyên Bảo
65 800 Kim Nguyên Bảo
70 1000 Kim Nguyên Bảo
75 1000 Kim Nguyên Bảo

 

SỰ KIỆN NẠP LẦN ĐẦU:

Mô tả sự kiện:

Người chơi nạp thẻ lần đầu với bất kỳ mệnh giá nào cũng sẽ nhận được bộ combo tướng Tiểu Kiều - Đại Kiều và phần quà trị giá 1888 Kim Nguyên Bảo. Đồng thời người chơi cũng nhận được X2 giá trị nạp cho lần đầu tiên. Giá trị nhận được cao nhất là 20.000 Kim Nguyên Bảo.

 

SỰ KIỆN X2 NẠP THẺ:

Mô tả sự kiện:

Người chơi nạp thẻ tại mỗi mốc sẽ nhận được gấp đôi giá trị nạp lần đầu và Kim Nguyên Bảo tặng thêm tương ứng với giá trị nạp. Xin lưu ý, các mốc x2 chỉ áp dụng cho nạp lần đầu !

 

 

SỰ KIỆN 7 NGÀY ĐĂNG NHẬP:

Mô tả sự kiện:

Người chơi đăng nhập vào game trong 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng, đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận được Tướng Cam - Chân Cơ, Kim Nguyên Bảo và vô số phần thưởng khác.

 

Login Quà đăng nhập Quà tích lũy Quà tiêu phí
Ngày 1

KNB x10

Tinh lực đan x1

Thể lực đan x1

Tinh lực đan x3,

Thể lực đan x3,

Kim phiếu x1

Vũ khí Tím x1

Rương Tướng x1

Túi Kỹ năng x1

Kỹ năng đan x200

Ngày 2

KiNB x100

Tinh lực đan x1

Kim phiếu x1

Tiền đồng x20 vạn

H.Kim B.Rương x10

B.Ngân B.Rương x10

Tướng Tím x1

Rương Tướng x1

Túi Kỹ năng x1

Kỹ năng đan x200

Ngày 3

Vũ khí Tím x1,

Tinh luyện thạch x1

Kim phiếu x1

Tiền đồng x30 vạn

H.Kim B.Rương x20

Ttinh luyện thạch x50

5000 Uy danh

Rương Tướng x1

Túi kỹ năng x1

Kỹ năng đan x200

Ngày 4

Vi tiểu lệnh x1,

Đá T.Mệnh x30

Kim phiếu x1.

Đá T.Mệnh x250

Vi tiểu lệnh x10

Đá T.Mệnh x600

Rương Tướng x1

Túi Kỹ năng x1

Kỹ năng đan x400

Ngày 5

KNB x200

Tứ T.Thạch x300

Kim Phiếu x1

Tứ Thánh Thạch x3000

Tứ Thánh Thạch x30
(rương)

Làm mới lệnh x10

Làm mới lệnh x100

Rương Tướng X1

Túi kỹ năng x2

Kỹ năng đan x400

Ngày 6

Tinh lực đan x3

Bảo vật T.luyện x50

Kim phiếu x1

   
Ngày 7

 

Tiền đồng x5 vạn

Tướng Cam Chân Cơ 

Kim phiếu x1

   

 

Còn rất nhiều các sự kiện trong game & ngoài game sẽ dược BQT update trong thời gian tới !

 

BQT. TAM QUỐC QUẦN HÙNG

 

Tin liên quan